Báo giá dịch vụ IT Help Desk

1. Dịch vụ bảo trì hệ thống máy tính để bàn và Laptop

GÓI 5-15 máyGÓI 16-25 máyGÓI >=26 máy
Đơn giá: 100.000/máy/thángĐơn giá: 80.000/máy/thángĐơn giá: 75.000/máy/tháng
 • Kiểm tra, update anti-virus.
 • Check and  update anti-virus software
 • Kiểm tra hư hỏng phần cứng và sửa chữa phần cứng. (liên hệ nhà cung cấp phần cứng hoặc phần mềm, chi phí khách hàng tự trả)/
 • Check and fix damaged hardware ( Contact other vendors,paid by customer )
 • Lắp ráp và nâng cấp phần cứng theo yêu cầu.
 • Assemble and upgrade hardware as required.
 • Cài đặt lại hệ điều hành, ứng dụng theo yêu cầu.
 • Reinstall the operating system and application as required.
 • Cài đặt và hỗ trợ hệ thống email.
 • Install and support email systerm
 • Tối ưu hóa ứng dụng (Windows, phần mềm)
 • Optimize applications (Windows, software)
 • Cho mượn thiết bị (laptop) hư hoặc thay thế sửa chữa trong vòng 7 ngày làm việc.
 • Lend damaged or replacement equipment (laptop) within 7 working days.
 • Bảo trì định kỳ và vệ sinh thiết bị 01 tháng / lần.
 • Periodic maintenance and equipment hygiene every 1 months.
 • Hỗ trợ mua hàng, lấy báo giá các nhà cung cấp (Nếu có)
 • Support for buying, get suppliers' quotes (If any)
 • Báo cáo định kỳ qua email cho cấp quản lý.- Periodic email reports to management.
 • Kiểm tra, update anti-virus.
 • Check and  update anti-virus software
 • Kiểm tra hư hỏng phần cứng và sửa chữa phần cứng. (liên hệ nhà cung cấp phần cứng hoặc phần mềm, chi phí khách hàng tự trả)/
 • Check and fix damaged hardware ( Contact other vendors,paid by customer )
 • Lắp ráp và nâng cấp phần cứng theo yêu cầu.
 • Assemble and upgrade hardware as required.
 • Cài đặt lại hệ điều hành, ứng dụng theo yêu cầu.
 • Reinstall the operating system and application as required.
 • Cài đặt và hỗ trợ hệ thống email.
 • Install and support email systerm
 • Tối ưu hóa ứng dụng (Windows, phần mềm)
 • Optimize applications (Windows, software)
 • Cho mượn thiết bị (laptop) hư hoặc thay thế sửa chữa trong vòng 7 ngày làm việc.
 • Lend damaged or replacement equipment (laptop) within 7 working days.
 • Bảo trì định kỳ và vệ sinh thiết bị 01 tháng / lần.
 • Periodic maintenance and equipment hygiene every 1 months.
 • Hỗ trợ mua hàng, lấy báo giá các nhà cung cấp (Nếu có)
 • Support for buying, get suppliers' quotes (If any)
 • Báo cáo định kỳ qua email cho cấp quản lý.- Periodic email reports to management.
 • Kiểm tra, update anti-virus.
 • Check and  update anti-virus software
 • Kiểm tra hư hỏng phần cứng và sửa chữa phần cứng. (liên hệ nhà cung cấp phần cứng hoặc phần mềm, chi phí khách hàng tự trả)/
 • Check and fix damaged hardware ( Contact other vendors,paid by customer )
 • Lắp ráp và nâng cấp phần cứng theo yêu cầu.
 • Assemble and upgrade hardware as required.
 • Cài đặt lại hệ điều hành, ứng dụng theo yêu cầu.
 • Reinstall the operating system and application as required.
 • Cài đặt và hỗ trợ hệ thống email.
 • Install and support email systerm
 • Tối ưu hóa ứng dụng (Windows, phần mềm)
 • Optimize applications (Windows, software)
 • Cho mượn thiết bị (laptop) hư hoặc thay thế sửa chữa trong vòng 7 ngày làm việc.
 • Lend damaged or replacement equipment (laptop) within 7 working days.
 • Bảo trì định kỳ và vệ sinh thiết bị 01 tháng / lần.
 • Periodic maintenance and equipment hygiene every 1 months.
 • Hỗ trợ mua hàng, lấy báo giá các nhà cung cấp (Nếu có)
 • Support for buying, get suppliers' quotes (If any)
 • Báo cáo định kỳ qua email cho cấp quản lý.- Periodic email reports to management.

2. Dịch vụ khác

Dịch vụ mạngDịch vụ máy inDịch vụ máy chủ
Đơn giá trọng giói: 250.000VNĐ/thángĐơn giá: 30.000/thiết bị/thángĐơn giá: 1.950.000VNĐ/máy chủ/tháng
 • - Hệ thống mạng cơ bản Layer 1 cho văn phòng: Đảm bảo kết nối cho từng thiết bị mạng, máy tính, laptop, điện thoại, máy chấm công, máy chủ. (Bao gồm mạng có dây và không dây)
 •  - Basic network system Layer 1 for office: Ensure connectivity for each network device, computer, laptop, phone, timekeeper, server. (Including wireless and LAN)
 • Quản lý, hỗ trợ khắc phục sự cố Internet, WiFi.
 • Manage and support Internet and WiFi troubleshooting
 • Cài đặt hệ thống mạng LAN, chia sẻ File.
 • LAN system installation, File sharing
 • Lắp đặt thêm thiết bị WiFi (Chi phí phát sinh).
 • Installing additional WiFi equipment (Costs incurred)
 • Bảo trì máy in, máy fax, máy Scan
 • Periodic maintenance and equipment hygiene every 1 months.
 • Giá mực in tùy thuộc vào từng dòng máy in
 • Trống/ gạt/ trục từ máy in phụ thuộc vào giá từng dòng máy

 • Kiểm tra phần cứng, cài đặt phần mềm.
 • Check hardware, install software.
 • Phân quyền và kiểm tra kết nối đến người dùng.
 • Decentralize and test connection to the user.
 • Kiểm tra, update phần mềm diêt Virus.
 • Check, update anti-virus software.
 • Cài đặt và cấu hình lại khi có yêu cầu  
 • Install and reconfigure when required
 • Tạo lịch backup định kỳ ( khách hàng cung cấp thiết bị back up)
 • Create periodic backup schedule (customers provide device backup)
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,