Chi tiết phân hệ và tính năng căn bản của hệ thống quản trị nguồn nhân lực

11:40' SA - Thứ sáu, 26/07/2019

1.HỆ THỐNG:

 • Cập nhật thông tin ban đầu
  • Chọn ngày làm việc
  • Tỷ giá quy đổi ngoại tệ
  • Danh mục tiền tệ
  • Danh mục đơn vị cơ sở
  • Khai báo các tham số hệ thống
 • Người sử dụng
  • Khai báo người sử dụng
  • Khai báo nhóm người sử dụng
  • Phân quyền truy cập
  • Phân quyền truy cập cho nhóm người sử dụng
  • Phân quyền theo đơn vị cơ sở
  • Giới hạn quyền truy cập
  • Giới hạn truy cập của nhóm người sử dụng
  • Giới hạn quyền truy cập của đơn vị cơ sở
  • Giới hạn quyền truy cập của trạng thái chứng từ
  • Giới hạn địa chỉ IP truy cập
  • Giới hạn địa chỉ IP cửa người sử dụng truy cập
  • Giới hạn địa chỉ IP cửa nhóm người sử dụng truy cập
  • Nhật ký người dùng
 • Phân quyền nhân viên
  • Khai báo quyền sử dụng
  • Khai báo quyền chức năng
  • Khai báo quyền bộ phận
  • Khai báo quyền nhân viên
  • Phân quyền người sử dụng
  • Phân quyền nhóm người sử dụng
 • Bảo trì số liệu.
  • Lưu trữ số liệu
  • Khóa số liệu
  • Tạo dữ liệu
  • Tính số liệu theo kỳ
 • Trợ giúp

2.NHÂN SỰ

 • Cập nhật số liệu
  • Danh mục nhân viên
  • Danh mục bộ phận
  • Danh mục vị trí công việc
 • Báo cáo thông tin nhân viên
  • Sơ yếu lý lịch
  • Danh sách sinh nhật nhân viên
  • Thông tin gia đình nhân viên
  • Danh sách nhân viên
  • Danh sách nhân viên theo bộ phận
  • Danh sách nhân viên theo trình độ học vấn
  • Danh sách nhân viên theo ngoại ngữ
  • Danh sách nhân viên theo chuyên môn
  • Danh sách nhân viên theo thâm niên công tác
  • Danh sách nhân viên tăng giảm lương trong kỳ
  • Danh sách nhân viên đến kỳ thay đổi lương
 • Biến động nhân viên
  • Danh sách nhân viên tăng theo bộ phận
  • Danh sách nhân viên giảm theo bộ phận
  • Danh sách nhân điều chuyển bộ phận
  • Báo cáo diễn biến lao động theo bộ phận
  • Báo cáo diễn biến lao động theo bộ phận, vị trí công việc
 • Thống kê nhân viên
  • Báo cáo thống kê số lượng nhân viên theo bộ phận trong năm
  • Báo cáo thống kê số lượng nhân viên theo t/c công việc trong năm
  • Báo cáo thống kê trình độ học vấn theo bộ phận, vị trí công việc
  • Báo cáo thống kê thâm niên làm việc theo bộ phận
  • Báo cáo thống kê thâm niên của bộ phận theo tháng
  • Báo cáo thống kê độ tuổi theo bộ phận, vị trí công việc
  • Báo cáo thống kê độ tuổi theo tình trạng hôn nhân
  • Báo cáo tỷ lệ nghỉ việc
  • Báo cáo tổng kê tỷ lệ nghỉ việc theo lý do
 • Khen thưởng, kỷ luật
  • Danh sách khen thưởng nhân viên
  • Danh sách kỷ luật nhân viên
  • Danh sách nhân viên bị tai nạn
 • Danh mục thông tin chung
  • Danh mục dân tộc
  • Danh mục tôn giáo
  • Danh mục quốc tịch
  • Danh mục tỉnh/thành
  • Danh mục quận/huyện
  • Danh mục nhóm bộ phận
  • Danh mục bậc quản lý
  • Danh mục nhóm công việc
 • Danh mục thông tin học vấn
  • Danh mục trình độ học vấn
  • Danh mục chuyên nghành
  • Danh mục chuyên môn
  • Danh mục ngoại ngữ
  • Danh mục chứng chỉ ngoại ngữ
 • Danh mục
  • Danh mục khen thưởng kỷ luật
  • Danh mục lý do nghỉ việc
  • Danh mục tình trạng hôn nhân
  • Danh mục tai nạn/thương tật
  • Danh mục tình trạng nhân viên

3.CHẤM CÔNG

 • Chức năng (cập nhật)
  • Cập nhật thông tin chấm công nhân viên
  • Đăng ký làm ca cho nhân viên
  • Đăng ký tăng ca cho nhân viên
  • Lấy số liệu chấm công
  • Xóa số liệu chấm công
  • Cập nhật giờ vào/ra cho nhân viên
  • Cập nhật thông tin nhân viên nghỉ, vắng mặt
  • Cập nhật thông tin nhân viên nghỉ theo chế độ
  • Tính công
  • Xóa công
  • Danh sách nhân viên sai số liệu chấm công
 • Điều chỉnh
  • Điều chỉnh giờ vào/ra cho nhân viên
  • Điều chỉnh bộ phận tính công cho nhân viên
  • Điều chỉnh công làm việc cho nhân viên
  • Bổ sung công làm việc cho nhân viên
 • Báo cáo
  • Báo cáo đi muộn về sớm
  • Báo cáo thống kê số lần đi muộn về sớm
  • Báo cáo chi tiết nghỉ theo mã công
  • Báo cáo tổng hợp nghỉ theo mã công
  • Bảng chấm công
  • Bảng chi tiết kết quả chấm công
  • Bảng tổng hợp công nhân viên
  • Bảng tổng hợp tăng ca
 • Danh mục
  • Danh mục ký hiệu chấm công
  • Danh mục loại công
  • Danh mục nhóm công
  • Danh mục ca làm việc
  • Danh mục nhóm ca
  • Khai báo chi tiết ca
  • Khai báo tăng ca
  • Khai báo loại công tăng ca
  • Danh mục loại nghỉ, vắng mặt
  • Khai báo nghày nghỉ, ngày lễ
  • Khai báo lịch nghỉ

4.QUẢN LÝ PHÉP

 • Cập nhật số liệu
  • Cập nhật số phép phát sinh cho nhân viên
  • Khai báo số phép cộng thêm cho bộ phận
  • Khai báo số phép cộng thêm cho nhân viên
  • Xem thông tin phép đã duyệt
  • Cập nhật số dư ngày phép
  • Kết chuyển ngày phép sang năm sau
 • Báo cáo
  • Báo cáo chi tiết nhân viên nghỉ phép
  • Bảng theo dõi số ngày nghỉ phép trong năm
  • Báo cáo phép năm

5.ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC

 • Cập nhật
  • Cập nhật đánh giá thực hiện công việc
  • Khai báo kỳ đánh giá
  • Danh mục loại chỉ tiêu đánh giá
  • Khai báo chỉ tiêu đánh giá
 • Báo cáo
  • Báo cáo đánh giá thực hiện công việc
  • In mẫu đánh giá thực hiện công việc
  • Báo cáo tổng hợp đánh giá theo nhân viên
  • Báo cáo tổng hợp đánh giá nhiều kỳ
  • Báo cáo tiến độ đánh giá

6.MOBILE APP

 • Thông tin cá nhân
  • Thông tin hồ sơ nhân sự
   • Thông tin chung
   • Hợp đồng lao động
   • Lịch sử điều chỉnh lương
  • Đăng nhập
  • Đăng xuất
  • Đổi mật khẩu
 • Chấm công, phép, đề xuất
  • Chấm công online và ghi nhận vị trí theo GPS
  • Đề nghị nghỉ phép
  • Đề xuất đi công tác
  • Đề xuất tạm ứng
  • Đề xuất điều động xe
  • Báo cáo chấm công
 • Chat/Notify
  • Live – chat nội bộ
  • Gửi thông báo
 • Quản lý công việc
  • Tạo và giao việc
  • Cập nhật tiến độ công việc
  • Cảnh báo công việc cần thực hiện và công việc quá hạn
  • Báo cáo tình trạng công việc
Hỗ trợ trực tuyến

CHI NHÁNH HÀ NỘI

ĐC: Tầng 2 tòa nhà 262 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội; Hotline: 0243 568 22 22

CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH

ĐC: Tầng 5 - Tòa nhà SOHUDE Tower, Số 29, Thăng Long, P04, Q.Tân Bình, TP HCM; Hotline: 09 4258 4285

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,